”De muterar i rekordfart”

Av: 

Mary Mårtensson

Hälsa

Experterna varnar: tiotusentals riskerar att dö

Allt fler antibiotika är  verkningslösa mot allvarliga infektioner.

Varje år dör 25 000 personer i Europa av infektioner orsakade av bakterier som antibiotika inte biter på.

– Multiresistenta bakterier är ett stort hot mot folkhälsan. Dödsfallen riskerar att öka, säger Karin Tegmark Wisell, enhetschef på Smittskyddsinstitutet.

Världshälsoorganisationen rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot folkhälsan i världen.

I Indien dör varje år 60 000 barn av blodförgiftning orsakad av multiresistenta bakterier. Där finns bland de mest multiresistenta bakterierna i världen och bara två antibiotika biter på tarmbakterier med NDM1.

I Europa dog 8 000 människor av blodförgiftning 2007, orsakad av de två vanligaste multiresistenta bakterierna – tarmbakterier med ESBL samt MRSA.Antibiotikaresistens innebär att en bakteriestam är motståndskraftig mot en viss antibiotikagrupp – och multiresistens innebär resistens mot flera antibiotikagrupper.  Första gången antibiotikaresistenta bakterier hittades i Sverige var i Skåne 1991.

– Vi har haft flera olika utbrott på neonatalavdelningar och barnkirurgiska avdelningar på sjukhus i Sverige sedan dess, säger Mats Erntell, ordförande i Stramarådet, samverkan mot antibiotikaresistens inom Smittskyddsinstitutet.

När världens första antibiotika – penicillinet – kom i bruk i slutet av 40-talet innebar det en medicinsk revolution och kom att rädda livet på människor som tidigare skulle ha dött i infektioner som lunginflammation.

– Antibiotika har förlängt medellivslängden med tio år, säger Mats Erntell.

Men ju mer antibiotika vi tar, desto större risk att bakterierna blir resistenta.

– Vi har ju lärt oss att antibiotika är det mest fantastiska läkemedel som finns. Vi har haft en väldigt positiv syn på antibiotika och en låg riskvärdering kring faran med att ta antibiotika.

I dag får vi betala priset.

– Vi får allt färre antibiotika som är verksamma. Antibiotikaresistensen går väldigt snabbt. Bakterierna mutationshastighet är oöverträffad. Vi får inte fram nya antibiotika i den takt vi skulle behöva.

ESBL och MRSA är de vanligaste multiresistenta typerna.

– I dag ökar ESBL snabbast, medan MRSA ökar relativt sakta.

ESBL är ett enzym som bryter ner antibiotika. Det bildas av tarmbakterier som E. Coli och Klebsiella Pneumoniae och orsakar urinvägsinfektion och blodförgiftning.

På bara ett år – 2009-2010  – ökade antalet fall av ESBL med 33 procent – från 3 706 till 4 951.

– I år förväntas drygt 5 000 fall ESBL.

Bakterien hittas ofta hos kvinnor med urinvägsinfektion.

– Det är vad som ligger bakom de snabbt ökande siffrorna för ESBL.

MRSA är gula stafylokocker som utvecklat resistens mot alla penicilliner. Den kallas även sjukhussjukan och orsakar gula, variga sårinfektioner, varbölder och blodförgiftning.

– Det var tidigare en smitta inom sjukvården, men vi ser numera smittan utanför sjukhusen.

På tio år har andelen MRSA tredubblats i Sverige – från fem till 16 fall per 100 000 invånare. Och antalet fall ökat från 425 till 1 579 i år. En tredjedel har smittats utomlands.

För personer med nedsatt immunförsvar kan en infektion med multiresistenta bakterier bli dödande.

– Vi riskerar att inte kunna behandla livshotande infektioner och riskerar fler dödsfall.  Även komplikationer av infektioner och svåra symptom kan bli omöjliga att behandla, säger Karin Tegmark Wisell, enhetschef för Antibiotika och vårdhygien på SMI.

I farozonen är främst personer med nedsatt immunförsvar:

Transplanterade, som fått nya organ.

Cancerpatienter, som fått cellgifter.

För tidigt födda barn, som Karim.

– När man är född för tidigt så har man inget immunförsvar. Alla för tidigt födda barn är därför beroende av antibiotika för att överleva.

I Tyskland smittades förra året sju organtransplanterade vuxna på en intensivvårdsavdelning av den multiresistenta bakterien ESBL-Carba. Fem av dem fick blodförgiftning.

– Fyra dog av infektionen. Om utvecklingen fortsätter står världen inför ett ännu större hot än i dag.

WHO varnar:

År 2015 kommer 97 000 personer i Europa att drabbas av blodförgiftning och 17 000 av dem att dö – enbart av de två vanligaste multiresistenta bakterierna, tarmbakterier med ESBL och MRSA .

Det är om fyra år.

ANNONS

20% Rabatt på solskydd & solkräm för alla hudtyper och behov! - Lloyds Apotek

Extern länk från LloydsApotek

Beställ här

Publisert: