Medelhavskost bevarar minnet

HÄLSA

Den traditionella medelhavskosten, med mycket frukt, grönt, baljväxter, fullkorn och fisk, minskar risken att få sämre minne och förmåga att lösa problem på äldre dar. Slutsatsen dras i en studie vid Uppsala universitet.

Dietisten Erika Olsson och hennes kollegor har studerat kostvanorna hos över 500 äldre män. Vid 70 års ålder fick de svara på frågor om kost- och levnadsvanor. De delades sedan in tre grupper, de som åt en kost enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, män som föredrog medelhavsmat och de som valde en proteinrik och kolhydratfattig diet.

Minskad risk för demens

Efter tolv år hade 48 män utvecklat Alzheimers sjukdom, 79 någon form av demens och 105 en kognitiv störning, det vill säga hade sämre minne, svårt att orientera sig i tid och rum, sämre språkförmåga och svårare att lösa problem.

– Vi såg att medelhavskosten minskade risken för en sämre kognitiv förmåga med 70 procent hos de 70-åringar vi följt under tolv år, säger Erika Olsson.

– Vi tror att det är det sammanlagda intaget av mycket frukt, grönsaker, cerealier, fisk, bra fetter och ett måttligt intag av alkohol, men mindre kött och mjölkprodukter, som är skyddande, säger hon.

Forskarna fann en viss tendens till minskad risk för demens, men kunde inte slå fast tydliga samband mellan kosten och demenssjukdomar.

TT