Antidepressiva medlen som funkar bäst – och sämst

Forskare har funnit ett samband mellan depression och hjärninflammation. Ett fynd som kan peka på vikten av att behandla depressioner. Samtidigt visar en annan studie att vissa preparat funkar bättre än andra.

Studie: Så påverkar depression hjärnans celler
LISTA: Anti-depressiva preparaten som funkar bäst...
... och sämst