Medel mot benskörhet tas i onödan

HÄLSA

Har ingen effekt – ökar risk för njursten

Ungefär 79 000 svenska kvinnor under 80 år tar regelbundet preparat som ska förebygga benskörhet. Det kostar ungefär 30 miljoner kronor om året.

Problemet är att behandlingen inte har effekt på kvinnor i de åldrarna.

Den klassiska kombinationen av D-vitamin och kalcium förhindrar inte benbrott hos hemmaboende kvinnor under 80 år. Däremot kan den öka risken för njursten, visar en ny vetenskaplig granskning från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som utreder vårdens behandlingsmetoder.

– Nya undersökningar visar att i dag skriver läkarna ut vitaminD och kalcium delvis på ett ineffektivt sätt. En betydande del ges till grupper där studier inte visar någon nytta med behandlingen, säger Bo Freyschuss, som är endokrinolog och projektledare på SBU.

Tas i onödan

Samtidigt som många kvinnor tar preparaten i onödan, skulle de kunna göra nytta om de i större utsträckning skrevs ut till äldre kvinnor och kanske även till äldre män, enligt SBU. Det finns starka vetenskapliga belägg för att kosttillskotten kan förhindra benskörhetsfrakturer hos kvinnor över 80 år som bor på institution. I dag får 14 procent av kvinnorna över 80 år vitamin D och kalcium på recept, vilket kan jämföras med att cirka en tredjedel, 30 procent, i åldersgruppen tros ha för låga nivåer av D-vitamin.

Lider brist

Orsaken till att bara de äldsta verkar ha nytta av behandlingen är inte helt klarlagd.

– Det skulle kunna hänga samman med att de allra äldsta oftare lider brist på D-vitamin, har andra sjukdomar och är mindre fysiskt aktiva, säger Bo Freyschuss.

Han hoppas att rapporten kan leda till att de onödiga ordinationerna på preparaten minskar i Sverige och de att i stället skrivs ut till dem som verkligen behöver dem.

Sara Rosén/TT