Rökning ger hög risk för reumatism

HÄLSA

Rökning orsakar mer än en tredjedel av alla fall av den vanligaste och allvarligaste formen av ledgångsreumatism. Det framgår av en ny svensk studie.

Resultatet av studien visar att rökning är en lika betydelsefull riskfaktor för den allvarligaste formen av reumatism som för hjärt-kärlsjuklighet, skriver Upsala Nya Tidning.

Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet ligger bakom studien, som publiceras i facktidskriften Annals of Rheumatic Diseases.

– Våra resultat understryker vikten av att aldrig börja röka. Men det är viktigt att framhålla att rökare kan påverka överrisken för framtida ledgångsreumatism genom att sluta röka, säger docent Johan Rönnelid till tidningen.

Minska med en tredjedel

Det är välkänt att rökning ökar risken för den vanligaste formen av reumatism, men först nu kan forskarna visa på hur stor andel av alla sjukdomsfall som rökningen ligger bakom.

Antalet fall av den svåra antikroppspositiva ledgångsreumatismen skulle, enligt forskarna, sjunka med drygt en tredjedel om ingen rökte.

Studien omfattar cirka 1 200 patienter vid 18 reumatologkliniker i landet och cirka 870 slumpmässigt utvalda ledfriska jämförelsepersoner i samma ålder.

TT