Rökning ökar risk för prostatacancer

Av: 

Linnea Uddenmyr

Hälsa

Nu har forskarna kommit ett steg närmare gåtan rökning – prostatacancer. Och kopplingen verkar starkare än någonsin, rapporterar Reuters Health.

Det är en amerikansk forskargrupp som har sammanställt data från 24 olika studier av prostatacancer runt om i världen.

– Studien ger bra bevis för att prostatacancer antagligen är en rökrelaterad sjukdom, säger doktor Michael Huncharek, en av forskarna i projektet, till Reuters Health.

Dödsrisk ökar

Totalt rör det sig om 21 600 män med prostatacancer vars hälsohistoria undersökts.

Sammanställningen visar inte bara att rökning ökar risken att drabbas av sjukdomen – sannolikheten att dö i prostatacancer ökar också.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos svenska män och det är även den dödligaste. Cirka 9000 personer får diagnosen varje år.

Mer forskning behövs

Eftersom studierna man har undersökt gett vaga kriterier för "rökning" är det svårt att ge en exakt siffra. Men i en tredjedel av fallen där "rökning" definierats med exakt antal cigaretter per dag kan man konstatera att risken att drabbas av sjukdomen ökade men 22 procent hos storrökarna i jämförelse med de som inte rökte.

Michael Huncharek understryker dock att mer forskning måste göras på området för att fastställa på vilket sätt dessa två är sammankopplade.

ANNONS EXTERN LÄNK

Pro behandlingar anpassade för hemmabruk - 25% på Swiss Clinic hos NordicFeel här

NordicFeel SE

Publisert: