Fråga 3: Hur redo är du att ta nya tag i arbetet att förändra din vikt NU?

HÄLSA

1..........2..........3..........4..........5..........6..........7..........8..........9

(inte redo nu..............börjar om en vecka...............redo att börja idag)

Var på skalan befinner du dig? Tänk efter.

SVAR

Om du ligger mellan 1 och 3 på skalan:

”Händer det annat i ditt liv just nu?”

Det verkar vara svårt för dig att just nu ta tag i dina mat- och motionsvanor. Du kanske inte kan fatta ett beslut just nu. Kanske händer det annat i ditt liv, problem som du behöver lösa innan du kan bestämma dig för att förändra dina mat- och motionsvanor. Det känns bara övermäktigt att göra det också just nu. Sedan kanske. Bara det här uppdraget är klart. Bara jobbet lugnar ner sig lite.

Kom ihåg att det är du som bestämmer. Kanske ska du sätta upp ett nytt startdatum som ligger en bit framåt i tiden? Fundera också över vad som skulle behöva hända för att du ska ge ett svar med en högre siffra på den här frågan.

Om du ligger mellan 4 och 6 på skalan:

”Rädslan för att misslyckas kan göra att du vacklar”

Det kan vara frustrerande att känna att man bör ta tag i sin viktnedgång samtidigt som man inte känner sig beredd att göra det just nu. Den upplevelsen är naturlig och vanlig. Motivation är inte en fast och oföränderlig personlighetsegenskap. Det är något som förändras varje dag beroende på vilka andra vardagshändelser som kräver energi. Först när känslan av att vara redo finns oftare än tanken att du borde vänta lite kan det vara värt att påbörja en förändring. Chansen att lyckas är större då. Ibland kan det vara så att det finns annat som ska klaras av innan det är realistiskt att sätta igång: semester, en särskilt stressig jobbperiod, barnen som börjar dagis eller skola. Rädslan för att misslyckas kan göra att du vacklar i ditt beslut och känner att det är bäst att vänta på ett bättre tillfälle. Men ändå verkar det som om du gärna vill komma igång eller komma igen så snart som möjligt.

Kan du förändra några av de omständigheter som försvårar för dig? Finns det människor i din närhet som du skulle kunna få hjälp av? Är det till exempel lättare för dig att motionera tillsammans med andra? Eller passar det dig bättre att välja något som du gör på egen hand?

Du kan fundera på och för dig själv skriva ner vad som skulle behöva hända för att du ska kunna ge en högre siffra som svar på den här frågan.

Om du ligger mellan 7 och 9 på skalan:

”Du har stora chanser att klara det här”

Det är bra gjort av dig att du sätter igång nu eller till och med redan är igång med dina nya mat- och motionsvanor. Du verkar kunna hantera hinder som skulle kunna komma i vägen för det du behöver göra. Du har stora chanser att klara det här. Skriv gärna ner vad det är som hjälper dig att klara ditt program dag för dag. Att titta på listan kan hjälpa dig de dagar det känns mer motigt.

Är du redo?

Lyckas du med löftet? Testa din succéstatus!