Så ska behandlingen gå till

HÄLSA

Promenader, regelbundna måltider och inget småätande.

Behandlingen på internatet för överviktiga barn kommer att bygga på enkla regler.

Regelbunden dygnsrytm. Fasta måltider. Och minst en halvtimmes motion om dagen.

Planerna på ett internat för överviktiga barn och ungdomar har funnits i nästan ett år.

Sedan tre år tillbaka anordnar Rikscentrum för överviktiga barn vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge sommarläger.

Enligt Gunilla Lundstedt, psykolog på enheten, kommer internatets riktlinjer att se ungefär likadana ut som på sommarlägret.

Inget småätande

- Men det räcker inte med två veckors sommarläger för många av de här ungdomarna. Utan när de kommer hem igen börjar de leva som de gjorde innan, säger hon.

I stort ska behandlingen gå ut på att ungdomarna skaffar sig en regelbunden dygnsrytm.

- Att sova på natten, äta regelbundna måltider, inget småätande. Och så någon form av fysisk aktivitet varje dag, säger Gunilla Lundstedt.

Ska bo vid skolan

Många kraftigt överviktiga unga har hoppat av skolan. På ett internat skulle skolgången kunna komma igång igen, och ungdomarna skulle bo i anslutning till skolan.

Mia Carron