Så drabbas du av turistmage

HÄLSA

De vanligaste smittämnena som ger mag– och tarmsymptom

Bacillus Cerus (matförgiftningsbakterie)

Var: Finns i hela världen

Smittväg: Förorenade livsmedel eller livsmedel som förvarats länge i hög temperatur

Symptom: Diarré och/eller kräkningar

Inkubationstid: 1-6 timmar för kräkningar, 6-24 timmar för diarré.

Behandling:Vätskeersättning

Calicivirus (kräksjuka)

Var: Finns i hela världen

Smittväg: Via kontakt med smittade personer, dricksvatten, råa skaldjur, grönsaker som förorenats med avloppsvatten, livsmedel som hanterats av smittad person.

Symptom: Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber.

Inkubationstid: 12-48 timmar

Behandling: Vätskeersättning

Campylobacterinfektion

Var: I hela världen

Smittväg: Huvudsakligen via förorenade livsmedel

Symptom: Akut insjuknande med diarré, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.

Inkubationstid: Vanligast 1-3 dygn men kan variera mellan 1-10 dygn

Behandling: Vätskeersättning

Colostridium perfingens (matförgiftningsbakterie)

Var: I hela världen

Smittväg: Vanligast genom maträtter som gjorts på långkok, exempelvis kalops, chili con carne, kokt lax. Genom att maten sedan får stå och svalna sakta i rumstemperatur eller i för stort kärl kan bakterien få fäste.

Symptom: Akut insjuknande med kolik, diarré, buksmärtor och illamående.

Inkubationstid: 8-24 timmar

Behandling: Eventuellt vätskeersättning

Cryptosporidiuminfektion

Var: I hela världen

Smittväg: Via avloppsförorenat vatten eller via födoämnen. Smitta från person till person via direktkontakt kan också förekomma.

Symptom: Diarré, buksmärtor, illamående, huvudvärk, feber.

Inkubationstid: 2-12 dygn

Behandling: Vätskeersättning vid behov

Enterohemorragisk E.coli infektion (EHEC)

Var: I hela världen, men relativt stora utbrott har förekommit i Kanada, USA, England, Tyskland och i Japan

Smittväg: Via opastöriserad mjölk, opastöriserad äppelcider, yoghurt, sallad, salami, medvurst, rostbiff, hamburgare. Friluftsbad i förorenat vatten eller att dricka kranvatten är andra smittovägar.

Symptom: Blodig och oblodig diarré, illamående och kräkningar. Sjukdomen går normalt över inom en vecka. I fem procent av fallen (framför allt barn under fem år och gamla) utvecklas HUS som uppträder inom 2-14 dygn. Njurarna skadas med njursvikt som följd.

Inkubationstid: 3-4 dygn

Behandling:Vid HUS krävs intensivvårdsbehandling och dialys.

Escherichia coli-infektioner i tarmen

Var: I hela världen

Smittväg: Via livsmedel

Symptom: Vattnig eller slemmig diarré (ibland även blodig), illamående, feber.

Inkubationstid: 10-12 timmar

Behandling: Vätskeersättning

Giardiainfektion

Var: I hela världen

Smittväg: Via avföringsförorenat vatten och ibland via livsmedel

Symptom: Diarré, magkramper, trötthet, viktminskning. En person kan vara bärare av smittan utan att ha några symptom alls.

Inkubationstid: 7-10 dygn

Behandling: Antibiotikum

Rotavirusinfektion

Var: I hela världen

Smittväg: Från person till person (vanligast drabbas små barn)

Symptom: Diarré och kräkningar ibland med uttorkning som följd.

Inkubationstid: 1-3 dygn

Behandling: Vätskeersättning, små barn kan behöva matas med sked.

Salmonellinfektion

Var: I hela världen

Smittväg: Via livsmedel

Sympyom: Buksmärtor, diarré och ibland kräkningar

Inkubationstid: 1-3 dygn

Behandling: Vätskeersättning

Shigellainfektion (Rödsot)

Var: I hela världen (90 procent av de svenska fallen har dock smittats utomlands)

Smittväg: Genom födoämnen som till exempel grönsaker som sköljts i förorenat vatten.

Symptom: Måttlig feber, buksmärtor och diarré.

Inkubationstid: 2-3 dygn

Behandling: Vätskeersättning samt antibiotika

Staphylococcus aureus (matförgiftning)

Var: I hela världen

Smittväg: Via livsmedel som bakverk, såser, smörgåsar med pålägg, skivat kött och ägg.

Symptom: Akut illamående, magkramper, kräkningar och diarré.

Inkubationstid: 1-7 timmar

Behandling: Vätskeersättning

Vibro parahemolyticus

Var: I områden med salta vatten och där konsumtion av rå fisk är vanlig som Japan, sydöstra Asien och USA

Smittväg: Via förtäring av rå fisk eller råa skaldjur

Symptom: vattnig diarré, buksmärtor, ibland illamående, kräkningar, feber och huvudvärk

Inkubationstid: 12-24 timmar

Behandling: Vätskeersättning

Yersiniainfektion

Var: I hela världen

Smittväg: Sannolikt via livsmedel eller förorenat vatten

Symptom: Akut diarré, kräkningar och buksmärtor

Inkubationstid: 3-7 dygn

Behandling: Västekeersättning och vid riktigt svår sjukdomsbild antibiotika

Källa: Smittskyddsinstitutet

Läs mer:

Mary Örnborg

ARTIKELN HANDLAR OM