69 barn kan ha fått sina liv förstörda

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Så många som 69 barn kan ha fått sina liv förstörda av vaccinet Pandemrix.

I dag kom resultatet från Läkemedelsverkets narkolepsistudie.

Den visar att risken för barn och unga under 20 år att insjukna i narkolepsi är fyra gånger så stor bland vaccinerade barn - jämfört med ovaccinerade.

Vi blev av myndigheterna lovade ett vaccin fritt från allvarliga och långvariga biverkningar. Av de korttidsstudier som gjordes innan Pandemrix godkändes som vaccin mot svininfluensan för de allra yngsta barnen framkom att biverkningarna huvudsakligen var feber, huvudvärk samt rodnad och svullnad på stickstället.
 

Den livslånga och allvarliga sjukdomen narkolepsi - som gör att man när som helst faller i sömn och trillar i hop av muskelsvaghet vid stark sinnesrörelse - fanns inte på kartan.

I dag vet vi bättre.

I studien som utförts tillsammans med Karolinska Institutet ingick 5,3 miljoner invånare i fyra landsting: Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Östergötland. Två tredjedelar av barnen hade vaccinerat sig och hälften av de vuxna.

Studien visar nu att risken att insjukna i narkolepsi är fyra gånger så stor bland vaccinerade barn och unga under 20 år - jämfört med ovaccinerade.
 

I de fyra landstingen fick 38 barn narkolepsi bland dem som vaccinerat sig - jämfört med sex barn bland de ovaccinerade - under perioden oktober 2009 till december 2010

Risken för narkolepsi beräknas till fyra per 100 000 barn bland vaccinerade. Bland ovaccinerade är risken ett barn per 100 000. Medelåldern var 13 år bland de vaccinerade barnen när de insjuknade.

Bland vuxna finns ingen riskökning alls.

Men totalt har Läkemedelsverket hittills fått in 81 biverkningsrapporter om narkolepsi - varav 69 gäller barn och unga under 20 år.

Nu avråder Socialstyrelsen barn under 18 år från att vaccineras med Pandemrix - men försvarar trots de svåra biverkningarna det tidigare beslutet att alla barn skulle vaccineras under svininfluensaepidemin.

Tomas Salomonsson på Läkemedelsverket och ansvarig för narkolepsistudien säger att det inte finns - och aldrig kommer att finnas - ett 100-procentigt säkert vaccin.

Må så vara.

Men för de 69 barnen är detta ingen tröst.

Livet ut måste de ta mediciner för att överhuvud taget kunna leva ett något så när normalt liv.

Dessa barn har fått betala priset för att vi andra skulle vara skyddade mot svininfluensan.

Publicerad: