Ny studie: Mobiler ger inte cancer

HÄLSA

Mobiltelefoner ökar inte risken för hjärntumörer.

Det hävdar forskare som granskat över 358 000 personer i Danmark under en period på 18 år.

Resultaten från studien, som är den största hittills i sitt slag, liknar de slutsatser som dragits i flera andra undersökningar de senaste åren.

Forskarna, som publicerar sina rön i British Medical Journal, tittade på frekvensen av cancer i hjärnan hos mobilanvändarna men fann ingen påtaglig skillnad jämfört med personer som inte använt mobiltelefoner.

Följa upp studien

Inte ens bland dem som använt mobilerna längst, 13 år eller mer, kunde man påvisa någon riskökning.

Inte heller kunde forskarna upptäcka någon ökad frekvens av tumörer på den sida av huvudet där användarna normalt placerar sin mobil.

Forskarna, som letts av Patrizia Frei vid Institutet för cancerepidemiologi i Köpenhamn, drar slutsatsen att det inte går att påvisa något samband mellan hjärntumörer och mobiler.

De tillägger dock att det finns goda skäl att följa upp undersökningen längre fram för att se om det möjligen finns risker på mycket lång sikt. De förespråkar att särskild vikt läggs vid studier av personer som börjat använda mobil i mycket unga år.

TT