Vägbuller kan ge hjärtinfarkt

Av: 

Ammi Bohlin

Hälsa

Ökar risken med 40 procent

Personer som bor i högt trafikbuller löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie.

– Resultatet stöds av tidigare forskning, men fler studier krävs, säger säger professor Göran Pershagen vid Karolinska Institutet som lett undersökningen.

I studien jämfördes 1571 personer som drabbats av hjärtinfarkt med 2095 kontrollpersoner från samma område. Resultatet, efter att man sållat bort dem med hörselskador, var slående – risken att få en hjärtinfarkt var 40 procent högre för dem som varit utsatta för trafikbuller på 50 decibel eller mer.

Forskarna tog även hänsyn till andra riskfaktorer för hjärtinfarkt, exponering för luftföroreningar samt spårade bullernivåer för deltagarna 20 år bakåt i tiden.

Växande problem

Buller är ett stort och växande miljöproblem. Enligt Världshälsoorganisationen är cirka 40 procent av den europeiska befolkningen exponerad för vägtrafikbuller som överstiger 55 decibel. Än så länge finns inga gränsvärden för trafikbuller inom EU, men i Sverige är 55 decibel ett riktvärde.

– I den här studien var cirka 65 procent utsatta för vägtrafikbuller i boendemiljön vid nivåer på 50 decibel eller mer. Troligen är andelen exponerade något lägre när det gäller Sverige som helhet, med tanke på att deltagarna var boende i Stockholms län, men det rör sig ändå om en betydande andel av befolkningen som är exponerad för buller, säger doktorand Jenny Selander.

ANNONS EXTERN LÄNK

Hormonell balans: Så mår du bättre när hormonerna börjar svaja - läs mer här.

Wellness

Publisert: