Alzheimermedicin bra för hjärtat

HÄLSA

Alzheimermedicin tycks kunna minska risken för hjärtinfarkt och allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar. Det har forskare vid Umeå universitet och Karolinska institutet upptäckt genom att följa 7 073 alzheimerpatienter under mer än ett års tid.

Patienterna som åt bromsmedicin med så kallade kolinesteras-hämmare löpte 36 procent lägre risk att dö än de som inte fick denna behandling. Risken att drabbas av hjärtinfarkt minskade med 38 procent.

(Aftonbladet)