Ditt spott kan avslöja cancer

HÄLSA

Nytt test hittar lungcancer två år tidigare än röntgen

OSLO

En spottloska avslöjar om du har lungcancer.

Redan två år innan tumörerna syns på en vanlig röntgen finns spår av cancern i spottet.

Professor Fred Hirsch som ligger bakom upptäckten hoppas nu kunna ta fram ett spott-test för alla storrökare.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
spotta ut! Genom ett spott-test kommer man att kunna se om patienten utvecklar lungcancer - två år innan tumörerna syns i en vanlig röntgen.

Hans dröm är att kunna erbjuda alla rökare regelbundna test.

Då skulle man förhoppningsvis hitta cancerdrabbade i ett så tidigt skede att de kunde få effektiv behandling och klara livhanken.

I dag lever bara 7-9 procent av de nordiska patienterna fem år efter diagnosen. Främsta anledningen är att tumörer i lungorna sällan upptäcks förrän det är för sent att göra något åt dem.

Undersöker slem

På Colorados universitet i amerikanska Denver tror sig den norske forskaren Fred Hirsch ha kommit på ett sätt att upptäcka förstadier till lungcancer.

Genom att undersöka slem som rökare hostat upp med så kallad DNA-analys kan han se förändringar i arvsmassan mer än två år innan personen får cancer.

Hittills har spott från 1 798 rökare analyserats. Medelåldern var 66 år och de rökte i snitt 57 cigarettpaket om året, det vill säga lite mer än ett paket i veckan.

Syntes i förväg

Fram till i dag har 103 utvecklat lungcancer, något forskarna kunde se långt i förväg.

- Personer med avvikelser i sitt slem löper 6-14 gånger större risk att få cancer jämfört med andra storrökare, säger Fred Hirsch som presenterade sina fynd på cancerkongressen i Oslo i går.

Av de rökare som hade kraftigast förändringar fick två av tre cancer inom fyra månader.

- Kan vi nu bekräfta resultaten i den undersökning som pågår, kan vi få ett tillförlitligt test inom ett par år, säger Fred Hirsch.

Han tror ett sådant test skulle kunna användas även för att upptäcka flera andra cancersjukdomar.

Exempelvis mag- och tarmcancer, njurcancer och prostatacancer.

Fler sätt att hitta patienter

Fakta: Lungcancer

Fler nyheter från cancerkongressen:

Caroline Hougner