Vitamin minskar skaderisk för foster

HÄLSA

Gravida bör äta multivitamintabletter för att minska risken för fosterskador i samband med förkylningar, hävdar amerikanska forskare efter att ha genomfört en större studie.

Resultatet publicerades nyligen i Journal of epidemiology.

Infektioner med feber kan ge fosterskador i form av missbildningar på huvud, hjärta, navel och ben, men risken reduceras kraftigt med vitamintillskott, enligt forskarteamet vid the National center on birth defects i USA.

Forskarna rekommenderar kvinnor som ämnar bli gravida att äta vitaminer en månad före och tre månader under själva havandeskapet.

Studien gjordes på 20 000 gravida kvinnor som tog vitamintillskott minst tre gånger i veckan. De följdes sedan upp efter förlossningen. Men barn med genetiska defekter uteslöts ur undersökningen.

Svenska läkare anser dock inte att vitamintillskott är nödvändigt.

- Rent allmänt kan man säga att den svenska kosten innehåller allt som både gravida och icke-gravida behöver, säger Peter Thomassen, överläkare på kvinnokliniken vid Södersjukhuset i Stockholm.

- Vitamintillskott är oskadligt, men onödigt. Det enda som vi rekommenderar gravida att äta är folsyra.

Läs mer: www.gravid.se