Ovanliga symtomet som kan vara demens

Inte alla demenssjukdomar går att känna igen på minnesproblem. Här finns andra tecken att ha koll på.

Så startar fem typer av demenssjukdomar
Professorn: Den skiljer ut sig mest
”Kopplad till parkinsons”