Kroniska sjukdomen som inte går att vila bort

Den kroniska sjukdomen drabbar tusentals varje år. Men tillgången till vård är begränsad och kötiden lång. Pernilla Zethraeus, 56, fick diagnosen samma dag som hon tillträdde som riksdagsledamot.

Minst 10 000 svenskar har sjukdomen
Pernilla blev vårt sjuk, avmagrad och hade svårt att tala