Panikångest kan behandlas via mejl

Av: Petra Weiss

Publicerad:
Uppdaterad:

Nu kan panikångest och depressioner behandlas via nätet.

En ny studie visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet är lika effektivt som traditionell KBT-behandling.

Foto: colourbox

När forskarna vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet undersökte hur effektivt KBT via internet är visade det sig att nätbehandlingar är precis lika effektivt som gruppbehandlingar – och mer kostnadseffektivt.

Internetbehandling bör införas

Nätbehandling med KBT fungerar lika bra vid lindrig som mellansvår depression menar forskarna som nu anser att internetbehandling bör införas som en del i den vanliga psykiatrin. Sedan tidigare vet man att KBT har en god effekt för att lindra depression, men det råder en brist på psykologer och psykoterapeuter som använder sig av KBT-metoder och tillgången varierar kraftigt över landet.

Därför har KBT-behandlingen via internet utvecklats, där patienten går igenom ett självhjälpsprogram och har kontakt med en behandlare via e-post.

– Det är också något som förordas av Socialstyrelsen i de nya riktlinjerna för vård vid depression och ångest, säger Jan Bergström, doktorand vid Centrum för psykiatriforskning

Drabbar 15 procent

Den nya doktorsavhandlingen i ämnet läggs inom kort fram vid Karolinska institutet.

Depression drabbar cirka 15 procent och paniksyndrom cirka 4 procent av alla människor någon gång i livet. Depession kan ge symtom som nedstämdhet, glädjelöshet, skuld, energilöshet, koncentrations- och sömnsvårigheter samt sänkt lust att leva och paniksyndrom att man får panikattacker och att man blir betydligt hindrad i livet av dessa, genom hjärtklappning, darrningar och yrsel. Den som drabbas känner ofta att något farligt håller på att hända, som en hjärtattack eller att man håller på att bli galen.

Publicerad: