Från sömnig till utvilad

Av: 

Elin Sundh

Sömn

- så fungerar programmet

Sömnprogrammet bygger på de senaste metoderna inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), metoder som har visat sig ge utomordentligt bra resultat vid just sömnproblem.

- Deltagare som genomför hela kursen får i genomsnitt 38 minuter längre sovtid, säger KBT-psykologen och programmets grundare Lars Ström.

Programmet hjälper dig som lider av insomni det vill säga har svårt att somna, vaknar tidigt eller många gånger under natten.

Du arbetar ungefär som du skulle ha gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut – men du sitter framför din dator i hemmiljö.

Programmet är upplagt som en kurs som du genomför i din egen takt.

Det här får du:

Program med åtta avsnitt Varje avsnitt innehåller faktatexter, övningsuppgifter, och sömndagbok som du dagligen fyller i. Din egen vilja och motivation lägger grunden för att du ska nå dina sömnmål.

Personlig sömndagbok Är basen i förändringsprogrammet och nödvändig för att du ska kunna förändra ditt sömnmönster.

Egen sömnprofil Följ din sömns utveckling i grafer som visar de viktigaste sömnfaktorerna, insomningstid, sovtid, sömneffektivitet och vilovärde.

Övningar och uppgifter Specificerade för just det avsnitt du jobbar med. Avslappning som Mindfulness är en återkommande uppgift.

Hjälp på dina villkor Logga in när du själv vill. Sömnklubbs internetbaserade program är öppet dygnet runt. Studier visar att internetmetoden fungerar lika bra som "traditionell terapi" med att uppnå önskade resultat.

Bästa hjälpen Sömnprogrammet bygger på KBT-behandling, som bevisat sig vara den mest effektiva hjälpen mot sömnproblem.

I vissa fall är ett självhjälpsprogram av denna typ inte tillräckligt eller lämpligt. Lider du av sömnbesvär orsakade av till exempel depression, långvarig stress, utbrändhet, rastlösa sprattelben, missbruksproblem, sömnapné eller allvarliga problem med snarkning, så ska du inte använda programmet utan att rådfråga läkare först.

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Sömn