Smutsiga förskolor ökar astmarisk

Av: Johanna Björklunds

Publicerad:
Uppdaterad:

– dammtorkas inte ens en gång i månaden

Barns allergi- och astmasymptom ökar.

Dåligt städade förskolor är en av anledningarna.

En fjärdedel av Sveriges förskolor dammtorkas mer sällan än en gång i månaden.

Över en tredjedel av barnen i Sverige har besvär med astma eller allergi och siffran ökar.

Miljöer med mycket damm och fukt kan göra det värre – och göra att barnen lättare utvecklar astma och allergi.

Det är känt sedan länge.

En avhandling, gjord av Kristina Bröms som läkare på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, visar att svenska förskolor ofta har fuktskador och sällan städas. Något som påverkar barnen på förskolornas hälsa negativt.

– Det är relativt vanligt med tecken på fuktskador och städningen är dålig. På 25 procent av de vanliga förskolorna dammtorkar man inte ens en gång i månaden. På mer än hälften av förskolorna dammtorkar man mer sällan än en gång i veckan. Siffrorna är hemska, sa Kristina Bröms i anslutning till att hennes avhandling presenterades.

En tredjedel har besvär

Enligt henne kan de smutsiga och fuktiga förskolorna vara en orsak till att astma, allergisk snuva och eksem ökar.

Hennes undersökning visar att omkring fyra av tio förskolor har fuktskador eller har haft det tidigare. Även på så kallade allergiförskolor, är fukt ett problem: Var fjärde allergiförskola visar tecken på fuktskador eller på att de tidigare haft det.

Enligt undersökningen är astma hos förskolebarn vanligare i tätorter än i glesbygden. Vad det beror på är oklart, men det pågår studier i Stockholm.

Kollar vart femte år

I Stockholm genomförs tillsyn av förskolornas städning av avdelningen för Hälsoskydd på Stockholms miljöförvaltning.

– Vi är ute vart femte år per förskola och skola. Det har vi på ett rullande schema och vi betar av 200 skolor och förskolor per år. Det finns ungefär 1200 förskolor och skolor inklusive gymnasieskolor i Stockholm stad, säger Pia Winbladh Högfors avdelningschef.

– När vi är ute och tittar på förskolor så går vi alltid igenom hur städningen är organiserad. Vi upplever nog inte att städningen är största problemet. Vi tittar på andra saker, ventilation, buller och vilka rutiner man har för smittspridning. Städningen är givetvis en sak som vi också tittar på. Vi har en checklista som vi utgår från och där går vi igenom hela verksamheten när vi är ute.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN