Feta ungdomar riskerar tandlossning

Publicerad:
Uppdaterad:

Medicin

Feta ungdomar löper större risk att tappa tänderna än sina normalviktiga kamrater.

Det konstateras i en ny svensk pilotstudie.

Foto: colourbox

Forskarna granskade tänderna hos 52 ungdomar med fetma, det vill säga med ett kroppsmasseindex, BMI, på 30,0 eller mer. Dessa jämfördes sedan med en normal kontrollgrupp. Ungdomarna hade en genomsnittsålder på 14 år.

– Vi fann fördjupade tandfickor betydligt oftare bland de feta barnen. Tandfickorna ökar risken för tidigt tandlossning, säger Thomas Modéer, professor i barn- och ungdomstandvård vid Karolinska institutet.

Annan bakterieflora

Forskarna tog hänsyn till socioekonomiska faktorer vid analysen, liksom ungdomarnas tandhygien. Men dessa påverkade inte resultatet.

– Orsaken till problemen är snarare att fetman leder till ökad inflammation i kroppen och munnen, säger Modéer.

Tidigare studier har visat att fetma och tandlossning hänger ihop hos vuxna människor. En möjlig grundorsak kan vara att feta personer har en annorlunda bakterieflora i munnen.

– För personer med fetma är det följaktligen ännu viktigare att de sköter sin munhygien. Många tonåringar slarvar med tandborstningen men det kan definitivt inte de feta barnen göra, säger Modéer.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN