Ny superbakterie ökar rekordsnabbt

HÄLSA

”Det här är bara början på en epidemi”

Den nya superbakterien ESBL ökar snabbare än sin äldre konkurrent MRSA.

– Det här har gått betydligt fortare än vad vi trodde bara för några år sedan, säger Otto Cars, professor vid Smittskyddsinstitutet.

Han är även ordförande i Strama, nationell samverkan mot antibiotikaresistens, som oroas över utvecklingen.

Tarmbakterien Extended Spectrum Betalaktamases (ESBL) har lärt sig att stå emot de mest använda medicinerna mot olika infektioner och är resistent mot fler typer av antibiotika än meticillinresistenta stafylokocker (MRSA), även kända som mördarbakterier.

– Det här är bara början på en epidemi, vi kommer att se mycket mer av det här i Sverige och andra länder, säger Otto Cars till TT.

Den 1 februari i år blev ESBL anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Nu har Smittskyddsinstitutet sammanställt de första sex månadernas anmälningar från laboratorier i Sverige.

Fram till maj månad hade 448 människor drabbats. Tre månader senare hade antalet anmälningar ökat till 1453, fördelade på 1021 patienter, och fall rapporterades från samtliga landsting.

– De flesta har haft relativt beskedliga infektioner som urinvägsinfektioner som går att behandla. Men i ett 50-tal fall har patienten haft den i blodet och det är där den riktiga risken finns, säger Otto Cars.

Sverige har ändå klarat sig relativt lindrigt undan i jämförelse med andra länder, i synnerhet de i södra Europa där utbrott av resistenta bakterier är vanligt förekommande. För att minska utbredningen krävs flera åtgärder.

– Vi måste bli bättre på att minska den onödiga användningen av bredspektrumantibiotika. Det andra är att skärpa vårdhygienen. ESBL är en tarmsmitta och om flera patienter ligger på ett rum och delar toalett är det en påtaglig riskfaktor för att man ska få ett utbrott, säger Otto Cars.

Amanda Johansson/TT