Ny metod gav hjärn- skadad talet åter

HÄLSA

En svårt hjärnskadad man som i sex år levt i ett minimalt medvetet tillstånd kan efter en komplicerad hjärnoperation åter äta, dricka, tala och använda sina händer.

Framsteget ses som ett genombrott och rapporteras i tidskriften Nature.

Efter ett överfall för sex år sedan har den 38-årige mannen vårdats på sjukhus i vad som kallas ett minimalt medvetet tillstånd. Personen är i regel vid medvetande men kan bara visa svaga livstecken. Dessa glimtar av medvetande är sällsynta, flyktiga och kortvariga.

Efter en komplicerad men mycket lyckad operation har mannen nu fått tillbaka flera viktiga funktioner, som att äta och dricka själv och prata med personal, familj och vänner.

Operationen, den första hos patienter med detta tillstånd, utfördes av hjärnkirurgen AliR Rezai vid Cleveland Clinic i New York i samarbete med en rad andra hjärnforskare.

Anmärkningsvärt framsteg

De utnyttjade en metod där man för in en lång elektrod i hjärnan för att elektriskt stimulera och få fart på kvarvarande men vilande funktioner.

De siktade in sig på centrala talamus, en stor äggformig kärna med anhopningar av nervceller i mellanhjärnan. Den tros ha en central i hur hjärnaktiviteten regleras, för att exempelvis styra talförmåga och rörelser.

– Vi har noterat anmärkningsvärda och varaktiga förbättringar hos patienten och vi kan visa att framstegen är klart kopplade till operationsmetoden, säger AliR Rezai.

Före operationen kunde mannen på sin höjd någon gång röra något på ögon eller fingrar. Nu kan han ständigt röra händer och fingrar, han talar och svarar snabbt på frågor. Han äter och dricker och kan till och med kamma sig. Men det sker mödosamt, efter år av orörlighet.

"Försiktiga uttalanden"

Patrik Blomstedt är specialist i neurokirurgi vid Umeå universitetssjukhus. Han tycker att uttalandena i Natures artikel är försiktiga och att effekterna därför inte bör överdrivas.

– Jag skulle inte tro att det rör sig om några dramatiska effekter, då tror jag att man hade uttryckt sig tydligare, säger han.

– Men att det har blivit små förbättringar är bevisat, och det är förstås värdefullt om resultaten gjort att mannen bättre kan kommunicera med sin familj.

Patrik Blomstedt säger också att den här typen av operationer i sig inte är något nytt. Det är en etablerad behandlingsmetod som till exempel använts för att behandla patienter med Parkinson.

– Det har genomförts många sådana operationer i Sverige, 250-300 gånger bara i Umeå. Det som är nytt är att man stimulerar just den delen av hjärnan, talamus, det har mig veterligen inte gjorts tidigare, säger Patrik Blomstedt.

Nya hjärnoperationer

Patientens familj vill ännu inte avslöja vem han är, men är överlycklig över den tydliga förbättringen.

– Vi, inklusive min son, hade inget hopp om tillfrisknande, säger hans mor. Nu kan han äta, uttrycka sig och berätta om han har ont. Han åtnjuter en livskvalitet som vi inte trodde var möjlig.

Forskarna hoppas kunna upprepa metoden på andra patienter i samma minimalt medvetna tillstånd, för att se om de kan uppnå samma förbättringar hos dem.

– Metoden har stor potential att återskapa en förlorad personlighet när patienten väl får tillbaka förmågan att kommunicera med omgivningen, säger medförfattaren, professor Joseph Fins vid Weill Cornell Medical College i New York.

Andra artiklar

PO Lindström/TT , Lina Lindkvist