Kristna fetare än icke troende

HÄLSA

Syndar med mat i stället för alkohol

Övervikt är ett betydligt större problem bland bibeltroende kristna än bland muslimer, hinduer och icke troende, skriver tidningen Dagen.

Det visar en ny amerikansk studie – som konstaterar att mer än var femte pingstvän och drygt var fjärde baptist är kraftigt överviktig.

Foto: Kristna fetare Bibeltroende kristna är oftare överviktiga än exempelvis muslimer och icke troende, visar en amerikansk studie.

Studien, som nyligen publicerades i tidskriften Journal for the scientific study of religion, har utförts av forskare vid Purdue University i USA. Sociologen Ken Ferraro och hans kollegor har följt 2 500 vuxna amerikaner under åtta år, bland annat för att se om det finns något samband mellan religiös hemvist och övervikt.

Enligt tidningen Dagen visar studien att övervikt var allra vanligast bland de bibeltroende kristna. Mer än 20 procent av pingstvännerna och 27 procent av baptisterna var kraftigt överviktiga.

För metodisterna var siffran 18 procent, och för katoliker ytterligare något lägre.

Mat en accepterad synd

Ken Ferraro menar att resultaten till viss del kan bero på en mera kaloririk mattradition i de områden i USA där det finns många konservativa kristna, samt att många överviktiga söker sig till kyrkan för att få stöd. Men det räcker inte som förklaring.

– I ett sammanhang där alkohol inte är tillåten och där rökning och dans inte är accepterade är en massa mat den enda accepterade ”synden”, säger han enligt Dagen till Chicago Sun-Times.

Gym i kyrkan

Samtidigt var mönstret ett helt annat i andra trossamfund. Av de judar som deltagit i undersökningen var bara 1 procent överviktiga, och ännu färre av muslimerna, hinduerna eller de icke troende.

– Om kristna ledare inte tar tag i frågan bidrar de till överviktsepidemin, säger Ken Ferraro.

Tidnignen Dagen uppger att allt fler amerikanska församlingar nu satsar på friskvårdsaktiviteter och bygger egna gym. På många ställen är det numera möjligt att slinka in på ett spinning- eller aerobicspass i anslutning till gudstjänsten.

Läs mer:

Annica Lundbäck