Forskarna: Så håller du minnet i trim

Kvinnor har lättare för att lära nytt och män är bättre på rumsuppfattning. Våra olika minnen har också olika bäst före-datum.

Forskarnas råd
Minnenas ”bäst-föredatum”
Livsvalen som påverkar din minnesförmåga