Låt hjärtat va´med

HÄLSA

Bevisat: Hälsosam livsstil minskar risk för hjärtproblem

Nu är det fastslaget en gång för alla att det lönar sig att leva hälsosamt. De bästa bevisen hittills kommer från världens två största hälsostudier, som tillsammans omfattar över 100 000 amerikaner.

Forskarna har identifierat sex livsstilsfaktorer som viktigast för en god hälsa, skriver Svenska dagbladet.

Har du ett BMI under 25, goda matvanor och ett lagom intag av alkohol? Tränar du regelbundet och låter bli att röka? Och – om du är kvinna – får du i dig tillräckligt med folsyra? Jättebra! Då har du reducerat din risk att drabbas av hjärtproblem väsentligt.

I två stora hälsostudier har man undersökt 83 000 sjuksköterskor och 20 000 manliga läkare noga och intervjuat dem om deras levnadsvanor. Under 14 respektive 22 år har forskarna sedan följt grupperna vad gäller sjukdomar och död.

Vikten viktigast för kvinnor

Tidigare har det funnits en osäkerhet om bevisen för de goda effekterna av hälsoråden varit så väl underbyggda som det låtit som. Men nu kan man alltså slå fast att de sedan länge etablerade hälsoråden verkligen fungerar. Vår livsstil påverkar utan tvivel vårt blodtryck och vår risk att drabbas av hjärtsvikt och diabetes.

De män i undersökningarna som inte hade en enda av de ovan nämda hälsosamma livsstilsfaktorerna löpte 21 procents risk att drabbas av hjärtsvikt under sin livsstil. Det kan jämföras med bara tio procents risk för de som levde upp till fyra eller fem av faktorerna.

Att hålla vikten visar sig vara viktigast för kvinnor. Studiens feta kvinnor löpte fem gånger högre risk att få högt blodtryck än de som hade ett BMI under 23.

De kvinnor som klarar av att leva upp till alla sex av de hälsosamma livsstilsfaktorerna belönas rikligt. De får 80 procents lägre risk att drabbas av högt blodtryck.

Rapporterna från de båda hälsostudierna publiceras i den amerikanska läkartidningen Jama, skriver Svenska dagbladet.