Kränkningar gör oss sjuka

HÄLSA

Leder till ångest och sömnsvårigheter

Inte nog med att en fjärdedel av alla svenskar anser sig kränkta. De blir sjuka också, enligt en rapport från Statens Folkhälsoinstitutet (FHI).

– Arbetet mot diskriminering är också ett arbete för bättre folkhälsa, säger Jonas Frykman, som leder projektet ”Diskriminering och hälsa”.

Där deltar Statens folkhälsoinstitut (FHI), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) samverkar med rapporten.

Många unga kvinnor kränkta

Bakom slutsatserna om diskriminering och ohälsa ligger de stora folkhälsoenkäterna 2004 och 2005, som besvarats av tiotusentals personer.

Nästan en fjärdedel svarar att de anser sig ha utsatts för kränkande eller diskriminerande bemötande de senaste tre månaderna.

– En skrämmande hög siffra, tycker Frykman.

Den största gruppen är unga kvinnor, 40 procent. Det är vanligare att kvinnor födda utanför Europa anser sig utsatta för kränkande bemötande, än kvinnor födda i Sverige och Norden.

Kränkta mår sämre

Av dem som kände sig kränkta angav en fjärdedel att de utsatts för diskriminering. Andelen är förmodligen högre, tror Frykman, eftersom så många säger att de inte vet varför de har kränkts, fast det troligen rör sig om diskriminering.

Bland dem som anser sig diskriminerade är den största gruppen, 52 procent, män födda utanför Norden.

De som säger att de har kränkts mår sämre än de som inte kränkts, visar statistiken.

Det är vanligt att de kränkta rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande, svår ängslan och ångest, stora sömnsvårigheter, självmordstankar och liknande.

Samband med hälsan

Bland män var som utsatts för kränkande bemötande var det fyra gånger vanligare att de uppgav sig känna sämre välbefinnande än andra män. För kränkta kvinnor var det tre gånger vanligare.

– Att det är just diskriminering som har samband med hälsan visas av att de personer som uppgav att de hade kränkts på grund av diskriminering mådde ännu sämre än dem som kränkts av andra orsaker, påpekar Frykman.

Projektet fortsätter nu med fler analyser av det rikhaltiga materialet.

Var fjärde kvinna kände sig kränkt

Thomas Höjeberg/TT