Klimakteriekärring i förtid – av gifter

Av: 

Caroline Hougner

Hälsa

- konstgjorda kemikalier kan ligga bakom

En vanlig tillsats i hushållsprodukter ökar risken för ett förtida klimakterium.

Det visar en ny stor studie av ämnet PFC.

Ju högre halt av PFC kvinnorna hade, desto fler upplevde klimakteriebesvär redan i 40-årsåldern.

Perfluorkarboner, PFC, är konstgjorda kemikalier som används flitigt och finns överallt i miljön omkring oss: I kläder, möbler, rengöringsprodukter, papper, målarfärg med mera. Det har lett till en omfattande spridning i vatten, luft, mark, växter och djur över hela jordklotet.

En mätning i USA visar att 98 procent av alla vuxna har mätbara koncentrationer av PFC.

Tydliga samband

Studien som nu ska publiceras i Journal of Clinical Endokrinologi och metabolism visar att det kan leda till hormonstörande effekter framförallt hos kvinnor.

Genom att mäta halten PFC och östrogen i blodet från 25 957 kvinnor mellan 18 och 65 år och jämföra det med deras menopausala status kunde forskarna se ett tydligt samband.

– Våra data visar att kvinnor mellan 42 och 64 år är mer benägna att ha upplevt klimakteriet om de har högre serumkoncentrationer av PFC än kvinnor med lägre nivåer, säger Sarah Knox på West Virginia University School of Medicine i Morgantown till abc news.

Man kunde även se att kvinnorna i denna åldersgrupp hade betydligt lägre halt östrogen jämfört med de kvinnor som inte utsatts för PFC i lika hög grad.

– Det är ingen tvekan om att det finns ett samband mellan exponering för PFC och uppkomsten av klimakteriet, men orsakssammanhanget är oklart, säger Sara Knox som är huvudförfattare till studien och tillägger att mycket talar för att det handlar om hormonella störningar.

Farligt för hälsan

En förklaring skulle kunna vara att kvinnor i dessa åldersgrupper har högre PFC-halt eftersom de inte längre förlorar PFC med menstruationsblodet.

Det oroar forskarna då PFC sedan tidigare är känt för flera negativa hälsoeffekter som ökad kardiovaskulär risk, försämring av immunförsvaret och infertilitet. Bara för två år sedan varnade danska forskare för att perfluorkarboner orsakar ofrivillig barnlöshet.

På Kemikalieinspektionen är man väl bekant med problemet, men menar att det inte är mycket att göra något åt i dagsläget.

– Perflourkarboner är ett vitt begrepp där vissa undergrupper visat sig farliga, medan andra som teflon knappast lär skada någon, säger Ulf Rick sakkunnig på Kemikalieinspektionen.

Ligger kvar – trots förbud

I de fall man konstaterat att ett ämne är farligt har all tillverkning och användning förbjudits både inom EU och i USA. Ett sådant ämne är tensiden PFOS som tidigare användes i tätnings- och impregneringsmedel.

– Trots det finns det ju kvar i gamla saker och runt om i miljön eftersom det inte är direkt nedbrytningsbart, säger han och tror det kan vara en förklaring till att man fortfarande får i sig ämnet.

Fakta PFC

Perfluorkarboner (PFC) är en grupp konstgjorda kemikalier med märkliga egenskaper.

De är mycket stabila och kan ta upp stora mängder syrgas och koldioxid.

Lösningar som innehåller PFC används för att bevara organ inför transplantationer, och för att syresätta hjärtat under vissa typer av operationer.

En del PFC:er används inte längre på grund av risker för hälsan och vår miljö.

I vissa fall har de ersatts av nya kemikaler med stora likheter där riskerna ännu inte dokumenterats.

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Publisert: