Barn drabbas när det blir brist på antibiotika

HÄLSA

Det blir allt vanligare med brist på vanlig antibiotika.
Framför allt är det barnen som drabbas eftersom det finns färre alternativ och läkare då kan tvingas välja alternativ som riskerar att öka antibiotikaresistensen, skriver dn.se

Foto: Johner
Barn drabbas när det blir brist på antibiotika.

Brist på vanliga typer av antibiotika har blivit ett allt mer vanligt problem. Nu varnar experter för att dagens system är allt för bräckligt, skriver dn.se

Framförallt är det barnen som drabbas eftersom det ofta rör sig om antibiotika behandlingar för barn som drabbas av produktionsstopp eller helt tas ur produktion på grund av för dålig lönsamhet.

Eftersom barn ofta inte kan svälja tabletter behöver de en oral lösning, när de inte längre finns tillgängliga kan läkaren tvingas att ta till andra- eller tredjehandsalternativet. 

– Vi har redan problem med att antibiotikaresistensen ökar och att det kommer för få nya antibiotika. Vi hade inte räknat med ett tredje problem också – att standardpreparaten försvinner, säger Thomas Tängdén, infektionsläkare och forskare vid Uppsala universitet till dn.se

Tängdén är verksam vid React, ett internationellt nätverk mot antibiotikaresistens, och har haft kontakt med flera läkare runt om i landet om att det allt oftare är svårt att få tag i vanliga antibiotika.

Vill ha en helhetsbild av situationen

Tängdén och flera andra läkare efterfrågar nu en helhetsbild av situationen och varför det uppstår restproduktion av en del vanliga antibiotikapreparat. Experterna vill också se en snabbare utveckling när det gäller att utveckla nya antibiotika preparat.

Enligt läkarna har det tidigare uppstått brister på barnvänliga preparat mot ovanliga sjukdomar men nu är det brister på antibiotika som används mot vanliga infektioner som behandlas dagligen runt om på sjukhusen.

– Vi står inte utan behandling, men barn ska ha samma rätt som alla andra att få den bästa, säkraste och lämpligaste tillgängliga behandlingen mot infektioner. Men för att ge det kan vi tvingas att välja preparat som är lite onödigt breda och som på sikt potentiellt kan orsaka ett sämre läge för resistensutvecklingen, säger Olof Hertting, biträdande överläkare vid avdelningen för barninfektion vid Astrid Lindgrens barnsjukhus som också är med i Strama, det nationella nätverket mot antibiotikaresistens, till dn.se

I de fall det inte längre finns någon oral lösning tillgänglig kan barn tvingas få antibiotika intravenöst. Vilket innebär att barn som egentligen är tillräckligt friska för att vårdas hemma kan behövas läggas in på sjukhus.

Tecken på influensa - så skyddar du dig 00:36
ARTIKELN HANDLAR OM