Kärlek skyddar mot demens

HÄLSA

Singlar löper högre risk att drabbas

Att leva i en parrelation minskar risken att drabbas av Alzheimers och andra demenssjukdomar. Det visar en undersökning från Karolinska Institutet.

- Resultaten är uppseendeväckande, säger Krister Håkansson, forskare inom psykologi vid Växjö universitet och Karolinska Institutet, som genomfört studien.

De nya rönen visar att de som lever i en parrelation i medelåldern löper 50 procent mindre risk att drabbas av demens senare i livet, jämfört med dem som lever som singlar. Med i uträkningen finns även andra riskfaktorer som till exempel personens ålder.

Störst risk för änklingar

Risken att drabbas påverkas också av hur länge man har levt som singel och varför. De som levt som singel hela livet löper dubbelt så stor risk medan de som skilt sig i medelåldern och därefter levt som singel löper tre gånger så stor risk.

Allra störst risk att drabbas av demenssjukdomar löper de som förlorat sin partner innan de nått medelåldern och därefter fortsatt leva som änka eller änkling. Jämfört med gruppen gifta par löper de mer än sex gånger större risk att utveckla Alzheimers, enligt undersökningen.

- Det tyder på två faktorer som påverkar - dels social och intellektuell stimulans men också traumatiska upplevelser. I praktiken visar detta hur viktigt det är att lägga resurser på att hjälpa personer som drabbas av kris. Ser man krasst på det så är det också mer lönsamt med tanke på hur mycket vård av en dement person kostar, säger Krister Håkansson.

2000 personer ingick

De nya rönen grundar sig på uppgifter från Finland där 2 000 personer studerats vid två tillfällen – första gången då de var 50 år och en uppföljning 20 år senare. Vanligtvis i demensforskning studerar man bara äldre personer.

Tidigare forskning har visat att en aktiv livsstil, både intellektuellt och socialt, kan minska risken att drabbas av demens. Något en parrelation ofta innebär.