När kan det finnas ett botemedel mot diabetes?

HÄLSA

Gisela Dahlquist är professor i barndiabetes och svarar på läsarnas frågor

Förkortar diabetes livet? I hur stor utsträckning kan man som diabetiker unna sig sötsaker? Kan pojkar få diabetes lättare än flickor?

jag säger: Jag har barndiabetes och har nyss fått en dotter. Är det lätt att hon får det då? Min farmor hade det också.

Gisela Dahlquist säger: Risken för att barnen ska få barndiabetes om mamma eller pappa har det är ungefär 5%. Alltså ungefär 95% chans att hon inte får det.

Camilla säger: Kan ni säga exakt vad det är som orsakar barndiabetes?

Gisela Dahlquist säger: Nej, det kan jag inte säga exakt. Det är en väldigt stor fråga och det pågår mycket forskning om barndiabetes. Det jag kan säga är att det är en kombination av ärftliga faktorer och icke-ärftliga faktorer.

Arvet är komplext och bara ca 30% av enäggstvillingar där en har diabetes får båda sjukdomen och det betyder att ärftligheten är svag. Det visas också av att syskon eller barn till diabetiker har 5 % risk att få det. Av icke ärftliga faktorer som man har misstänkt så är det framför allt tidiga virusinfektioner eller olika belastningar på kroppen som t.ex snabb tillväxt.

Gagasi säger: I hur tidigt stadium kan man se ifall ett barn har diabetes?

Gisela Dahlquist säger: Barn blir ofta ganska tydligt sjuka så att man oftast märker det tidigt. Det man märker det på är att de börjar kissa väldigt mycket och dricka väldigt mycket och magrar. Det här är stor skillnad mot vuxendiabetes som kan smyga sig på.

caos säger: I hur stor utsträckning kan man som diabetiker "unna sig" sötsaker?

Gisela Dahlquist säger: En diabetiker kan äta sötsaker men det ska vara tillsammans med en måltid. T.ex. kan man äta godis till efteråt, men man ska inte äta godis emellan måltiderna, dvs utan anknytning till insulinspruta. Dessutom är det som för andra barn inte bra att äta för stor del av kaloriintaget som godis. Det bästa sättet att kolla om ddet har blivit för mycket sötsaker är att göra ett blodsockerprov ett par timmar efter. Då kan man lära sig hur mycket man kan unna sig.

bettan säger: Min mor 88 år har diabetes, men inte jag och min bror. Kan det gå över i våra barnbarn?

Gisela Dahlquist säger: Det är inte någon särskilt stor risk. Dessutom beror det på om din mor har typ 1 eller typ 2 diabetes, dvs barn- eller åldersdiabetes. Väldigt många svenskar har riskgener eller ärftlighetsanlag, nästan 40-50%, men bara 1% får typ 1 diabetes.

johanna säger: Jag undrar om Diabetes förkortar livet på en människa?

Gisela Dahlquist säger: Det beror på ifall man har fått några s.k. senkomplikationer t.ex. i blodkärlen. Idag är chansen att slippa sådana komplikationer större än för 20 år sedan. Men redan då kunde 60-70% slippa så allvarliga kärlkomplikationer.

Idag tror vi att medellivslängden är genomsnittligt något kortare än för en som inte har diabetes, men det kan vi inte veta säkert förrän vi ser effekten av den bättre behandlingen. De flesta barndiabetiker lever gott och väl över pensionsåldern. Observera att detta gäller barndiabetes. Vuxendiabetes har mer senkomplikationer eftersom den ofta upptäcks senare.

Stina säger: Hej Gisela, var nyligen och lyssnade på Peter Wärnborg som forskar om barn o stress, han menar ju att det är framförallt stress som gör att barndiabetes ökar. Vad anser du om det?

Gisela Dahlquist säger: Ordet stress är svårt att definiera, men om man räknar in belastningar som t.ex. en snabb tillväxt eller många infektioner eller olycksfall, som är en stress på kroppen är det många som anser att det är en del av ökningen av barndiabetes.

Psykisk stress kan kanske bidra till en mindre del. Den största orsaken till ökningen är troligtvis tidig övernäring och för mycket stillasittande för barnen.

Ryback säger: Hur långt har man kommit med ett botemedel? När kan det finnas tillgängligt?

Gisela Dahlquist säger: När det gäller barndiabetes som är insulinberoende finns ett utmärkt botningsmedel, dvs insulin som kroppen saknar. För att slippa insulin om man har typ 1 diabetes måste man ersätta de celler som gör insulin men som är döda. Detta kan ske med olika former av transplantation. Resultaten här är ännu inte lyckade eftersom de kräver cellgiftbehandling. Men vi hoppas nu på den nya stamcellsforskningen. Hur lång det tar till det är verkligt vill jag inte spå om.

Therese säger: Kan pojkar få diabetes lättare än flickor??

Gisela Dahlquist säger: Före 15 års ålder är risken ganska lika för pojkar och flickor, men efter 20-års åldern är det c:a dubbelt så stor risk för unga män att få typ 1 diabetes. För typ 2 kan jag inte svara.

Norpan säger: Kan du rekommendera pump till barn under 10 år?

Gisela Dahlquist säger: Ja, pumpbehandlingen har visat sig vara mycket bra, men självklart beror det på hur olika individer klarar av den. Det finns idag en hel del yngre barn som kan ha en pump men det kräver tätare blodsockerkontroller. För riktigt små barn finns det moderna pumpar med fjärrstyrning som kan kontrolleras så att barnen inte tar fel insulindos. Erfarenheten av pump är störst för tonårsbarn och vuxna.

Gisela Dahlquist säger: Tack för alla era spännande och viktiga frågor. Hoppas att ni fick svar. Annars kan ni höra av er till närmaste barnklinik. Det finns också vissa böcker om barndiabetes utlagda på nätet. Om du själv har diabetes tror jag det bästa är att prata med din läkare eller sjuksköterska om du har fler frågor.

Karin Carlsson