För mycket vatten kan leda till döden

HÄLSA

Vatten är nyttigt - i lagom mängder. För lite vatten kan innebära döden - men det kan också för mycket vatten göra.

För mycket vatten rubbar vätskebalansen i kroppen och gör så att hjärnan och lungorna sväller när natriumhalten i blodet blir för låg. Den svullna hjärnan pressar sedan på skallbenet och blir då skadad.