Så påverkas elever av mobilförbud

Foto: Thinkstock
Lågpresterande elever påverkades mest positivt av mobilförbud, enligt brittisk studie.
HÄLSA

Liberalerna vill införa mobilförbud i svenska klassrum.
Och enligt en brittisk studie kan skolresultaten förbättras rejält.

I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår Liberalerna att Sverige gör som Frankrike och inför mobilfria klassrum i grundskola och på gymnasiet.

Skälet är de vikande skolresultaten. 17,5 procent av eleverna klarade till exempel inte att ta sig in på gymnasiet i höstas, enligt Skolverket.

Lågpresterande vinnare

I debattartikeln hänvisar Liberalerna till en brittisk studie från London School of Economics. Den undersöker hur mobilförbud i brittiska klassrum påverkat skolresultaten mellan åren 2001–2011. Forskarna drar följande slutsatser:

  • Testresultaten förbättrades med 6,41 procent i skolor som infört mobilförbud.

  • Lågpresterande elever förbättrade sina resultat med 14,23 procent. Högpresterande elever påverkades i stort sett inte alls.

  • Mobiler kan som distraktion påverka produktiviteten i klassrummen negativt. Resultaten utesluter däremot inte att mobiler kan vara ett användbart verktyg för inlärning om använda på rätt sätt.

Lärare positiva

Det är idag upp till varje skola om man vill förbjuda mobiltelefoner eller inte. Enligt en färsk enkätundersökning gjord på uppdrag av Telenor uppgav nio av tio mellan- och högstadielärare att deras skola har regler för hur eleverna får använda mobiltelefoner under skoltid.

77 procent av lärarna är dessutom positiva till mobilförbud i skolan.

Sjukdomarna som svenska barn vaccineras mot 01:09
ARTIKELN HANDLAR OM