Feedback minskar stressen

HÄLSA

Sverige ligger i världstoppen när det gäller sjukskrivningar. Stress är den vanligaste orsaken. Ofta ligger dålig organisation på jobbet bakom. Men genom enkla medel kan vi få en friskare arbetsplats. Bengt Arnetz, professor i socialmedicin, har tipsen: låt de anställda vara delaktiga i planeringen och ge dem rak och konkret feedback av ledningen!

Källa: Topphälsa