Succé för nytt magsårsvaccin

HÄLSA

Testas på människor inom tre år

Ett vaccin mot magsår testas just nu.

Första försöken gav 100-procentigt skydd.

– Bättre än vi vågade tro, säger professor Thomas Borén som presenterar nyheten på Läkemedelskongressen i dag.

Foto: presenteras i dag Thomas Borén (till vänster) redogör i dag för de första resultaten under läkemedelskongressen i Stockholm.

Inom tre år räknar han med att kunna prova vaccinet på människor.

Hittills har testerna gjorts på möss och apor.

– Det är första gången någonsin man sett en effekt på apor över huvud taget. Till skillnad från alla andra djur har de samma slags helicobacter som vi människor, säger Thomas Borén på Umeå universitet.

Ett säkert skydd

Sent i går kväll satte han sig på ett plan från Kalifornien där testerna pågår. I dag redogör han för de första resultaten på Läkemedelskongressen i Stockholm.

I fallet med mössen utvecklade samtliga vaccinerade ett hundraprocentigt skydd mot de magsårsbakterier forskarna gav dem fyra veckor senare.

– Än mer intressant var att vi i nästa test kunde friskförklara möss som redan var infekterade. Problemet i dag är ju att så många bär på de här bakterierna, påpekar han.

Hela 80 procent av de smittade mössen blev av med magsårs-bakterien helt eller till stor del.

Sköljs bort

Försöken på apor har bara börjat, men hittills har två av fem vaccinerade sluppit bakterien. De tio ovaccinerade kontrollaporna blev infekterade allihop.

Det drickbara vaccinet gör att helicobacterna inte kan fästa vid magsäcken utan spolas ur kroppen med mat och dryck. Fungerar den mekanismen även på människor tror forskarna vaccinet finns på marknaden om åtta nio år.

1,8 miljoner drabbade

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM