Här får Stig, 77, känna sig frisk

Publicerad:
Uppdaterad:

Stig Olsson är 77 år, pedantisk, vitsig - och i sista hand demenssjuk.

På dagsjukvården i Lund känner han sig snarare frisk.

- 64 procent av våra patienter är egentligen institutionsfärdiga men vi lyckas förlänga hemmaboendet med sex månader i genomsnitt, säger överläkare Elisabet Londos.

Stig Olsson får sällskap av vårdaren Hans Holgersson på Lunds dagsjukvård. "Jaså, ska jag fotograferas? Nu eller meddetsamma?" skämtar den pigge 77-åringen.
Foto: Krister Hansson.
Stig Olsson får sällskap av vårdaren Hans Holgersson på Lunds dagsjukvård. "Jaså, ska jag fotograferas? Nu eller meddetsamma?" skämtar den pigge 77-åringen.

Tisdag morgon och frukostdags på psykogeriatriska kliniken i Lund. Hit kommer ett tiotal patienter ett par-tre dagar i veckan för "rehabilitering" samtidigt som de anhöriga får avlastning.

Vissa patienter är aktiva, andra finner ro av att sitta och prata. Målet är att hålla uppmärksamheten uppe genom lagom aktivitet.

- Små detaljer vid måltiderna, som hur man klarar av att duka av, kan ge en indikation på hur sjukdomen utvecklas, säger Hans Holgersson med över 20 års erfarenhet av demensvård.

- En pinsam situation vid matbordet undviks genom att snabbt fånga upp patientens besvär och helst smyga in hjälpen obemärkt. Patienten är i centrum och måste få ha värdigheten kvar.

Metoden går ut på att integrera patienterna med väl utbildad personal, läkare, psykiatrer, sjukgymnaster, anhöriga och anhörigföreningar. Långt efter flytten till en permanent vårdinstitution fortsätter patienten att följas upp.

- Många läkare tar, oftast av kostnadsskäl, bort bromsmedicinerna när patienten kommer till ett hem. Det är helt oacceptabelt, säger Elisabet Londos, ansvarig för dagsjukvården.

Bromsmedicinerna mot demens är fortfarande efter många år på marknaden kontroversiella.

- De botar inte men det gör inte hjärtsviktsmediciner heller. Däremot blir demenspatienterna mer sociala, harmoniska och kan uttrycka sig bättre.

Stig Olsson från Staffanstorp kommer tre dagar i veckan. Han bor hemma med hustrun som parallellt med sitt arbete vårdat honom i 27 år.

Den elegante, före detta fritidskonstnären påtar gärna med avdelningens blommor och plantor, oftast med gott humör.

- Patienterna säger att de trivs här för vi ställer inga krav på dem. Många vill hit även under semestern, säger Elisabet Londos.

Britt Peruzzi

Publicerad: