Ny metod mot fetma

HÄLSA

Ger bättre viktnedgång på sikt

En i Sverige ny operationsmetod ger bättre viktnedgång på sikt för de allra fetaste än traditionell fetmaoperation. Även mycket feta personer kan med metoden i många fall uppnå normalvikt, visar en svensk studie.

Gruppen med mycket kraftig fetma är den som växer snabbast.

– Våra resultat talar för att den nya operationsmetoden är ett bra alternativ för denna svårbehandlade patientgrupp, säger kirurgen Jakob Hedberg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala till Upsala Nya Tidning.

Han jämför i sin doktorsavhandling metoden duodenal switch med den i Sverige vanligaste metoden gastric bypass. Duodenal switch är mer omfattande. Magsäcken görs om till ett långsmalt rör. Dessutom kopplas tolvfingertarmen bort. Efteråt klarar magsäcken bara av att ta emot små portioner och näringen kan bara tas upp av en meter i stället för som normalt sex meter av tunntarmen.

I studien deltog 47 män och kvinnor i 40-årsåldern, som slumpvis fördelades på de två metoderna. Även patienter som själva valde metod följdes upp i studien.

Efter 3,5 år hade de som opererats med gängse metoder minskat sin BMI med i snitt 17 enheter, medan de som genomgick den nya switch-operationen gick ner i snitt 24 enheter.

En nackdel är att switch-patienterna hade mer besvär med diarréer.

TT