Långvarig stress förvärrar astma

HÄLSA

Det tycks också finnas ett samband mellan allergi och en ökad risk för att hamna i en depression.

– Depression och ångestsjukdomar är kraftigt överrepresenterade bland allergiker, säger professor Mats Lekander som tillsammans med docent Caroline Olgart Höglund vid Stressforskningsinstitutet.

Stockholms universitet och Karolinska Institutet leder ett forskningsprojekt där de försöker hitta orsakerna till varför långvarig stress påverkar allergiker negativt. Forskningsteamet har studerat friska studenter på läkarlinjen och jämfört dem med deras allergiska kurskamrater.

– Vi ville se hur de bägge gruppernas immunsystem reagerar vid en tuff tentaperiod med mycket stress och en lugnare studieperiod. Bland annat var vi intresserade av sambandet mellan allergi, stress och sömn. Sömnen försämrades när de blev stressade och vi såg stora förändringar i immunsystemet av en karaktär som är negativ för personer med allergi, säger Mats Lekander.

Slutsatsen av studien är att stress i kombination med dålig sömn inte bara är jobbig i sig utan sannolikt också är till nackdel för den allergiska sjukdomen.

– Vi har inte sett några tecken på att det skulle vara farligt för en allergiker att stressa men pressen i sig kan bidra till att individen känner sig tröttare och lättare blir sjuk, till exempel har personer med astma en överrisk att utveckla panikångest, säger Mats Lekander.

Vad kan er forskning komma att få för betydelse för landets alla allergiker?

– På sikt kan den leda till att vi kan få vetenskapligt sunda råd om livsstilsfaktorer som har betydelse för allergiska besvär, något jag tycker att vi saknar idag, säger Mats Lekander.

Katarina Arnstad Elmblad

ARTIKELN HANDLAR OM

Allergi