Var tionde student super för mycket

HÄLSA

En av tio studenter – killar som tjejer – dricker alkohol på ett sätt som är riskfyllt för hälsan.

Rådgivning och rutinmässiga kontroller av alkoholvanorna på landets lärosäten efterlyses nu av Folkhälsoinstitutet.

En av sex manliga studenter, och en av 14 kvinnliga, mellan 18 och 24 år dricker sig berusade varje vecka. Det ökar risken för ohälsa och kan leda till våld och olycksfall. Dessutom riskerar studieresultaten att försämras, konstaterar Folkhälsoinstitutet (FHI) i en ny rapport.

"Målet är att alla universitet och högskolor ska ha ett långsiktigt och strukturerat drogförebyggande arbete", skriver projektledaren Elisabet Flennemo i ett pressmeddelande.

Mer än 14 glas vin per vecka

Ungefär en av tio studenter dricker så mycket att de kan kallas för riskkonsumenter. De drar i sig mer än 14 så kallade standardglas per vecka, vilket motsvarar lika många 33-centiliters flaskor med starköl eller lika många glas vin eller lika många snapsar på fyra centiliter.

Tänkbara insatser mot supandet är så kallad screening, rutinmässig undersökning, av studenters dryckesvanor, kopplad till kort rådgivning. Ett sätt att nå många studenter är att erbjuda alkoholvanetest med personlig återkoppling via mejl, konstaterar FHI, som har gjort sin kartläggning bland 4 000 studenter varav drygt hälften, 55 procent, svarade på enkäten.

En vetenskaplig utvärdering från forskarnätverket Cochrane visar att enskilda samtal och webbaserad återkoppling är de mest effektiva metoderna för att minska drickandet bland studenter, rapporterar SR:s Vetenskapsradion.

TT