Har du fått en cancerdiagnos?

HÄLSA

Medverka i Sveriges största undersökning om hur det är att ha cancer

I dag lever 350 000 personer i Sverige med en cancerdiagnos.

Är du en av dem?

Just nu kan du medverka i den största undersökningen om cancerpatienters vardag som pågår under maj.

Kartläggningen görs av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO i samarbete med övriga patientorganisationer för cancerdrabbade för att förbättra cancerdrabbades situation.

Tar fem minuter

Enkäten som utformats av Sifo Navigare tar fem minuter att fylla i och handlar om hur patienterna upplever att sjukdomen påverkat deras sociala och ekonomiska förhållande.

Enkäten består bland annat av frågor kring vård, sjukskrivning och väntetider för behandling och kommer att visa var i landet cancervården fungerar bäst respektive sämst.

Undersökningen hittar du här.

Aftonbladet