Svenskt hjärttest räddar liv på bebisar

HÄLSA

USA:s hälsominister beslutade nyligen att alla barn som föds i USA ska screenas för livshotande hjärtfel innan de lämnar BB.

Detta mycket tack vare en ny svensk studie från Göteborg som visar att ett enkelt test kan rädda liv på nyfödda med akut livshotande hjärtfel.

– Internationellt pratar man nu om "the Swedish study" och i höst är jag inbjuden till Nanjing i Kina för att hjälpa dem att starta upp ett screeningprogram, säger doktor Anne de-Wahl Granelli vid Sahlgrenska Akademin som baserat sin avhandling på metoden i ett pressmeddelande.

Så fungerar testet

Forskarna vid Sahlgrenska Akademin har utvecklat ett test som kontrollerar syrgaskoncentrationen i blodet innan barnet lämnar sjukhuset. Testet kallas pulsoxymetri-screening och utförs genom att man fäster en sensor på barnets högra hand och ena fot.

I Sverige har flera landsting redan infört testet. När metoden prövades på 40 000 nyfödda i Västra Götaland upptäcktes 92 procent av barnen med ductus-beroende hjärtfel.

Fler länder står på tur

USA:s hälsominister beslutade förra veckan att alla barn som föds i USA ska rekommenderas en screening innan de lämnar BB. Bakom beslutet ligger en studie från Sahlgrenska akademin och Västra Götalands BB-avdelningar, som visar att ett enkelt test kan rädda liv på nyfödda med akut livshotande hjärtfel.

Fler länder står nu på tur att göra testet obligatoriskt.  Flera svenska landsting har också infört testet, men en samordnad nationell rekommendation saknas, enligt pressmeddelandet från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Johanna Björklunds