Arga åldringar faller lättare

HÄLSA

Starka känslor farliga för hälsan

Starka känslor är inte bra för hälsan.

En studie vid Karolinska institutet i Stockholm visar att risken för att arga äldre ska ramla och skada sig är fyra gånger större än om de är på sitt vanliga, lugna humör.

Undersökningen, som inte är helt klar än, är gjord av professor Lucie Laflamme och hon berättade om sina rön under Räddningsverkets forskardagar i Karlstad på onsdagen. 139 personer över 65 år som fallit omkull och fått en höftfraktur har intervjuas och sambandet mellan ilska och andra starka känslor och det smärtsamma fallet var klart.

Risken sitter i ungefär en timme efter det att man blev arg, stressad eller förtvivlad. Ett liknande samband mellan hjärtinfarkter och ilska har påvisats i andra studier.

Lucie Laflamme har tidigare publicerat en studie där hon undersökt barn som trakasserats och där det visade sig att de barnen löpte fyra gånger större risk än andra att skada sig oavsiktligt, uppger Nya Wermlands-Tidningen.

TT