Breda höfter ger slitna knän

HÄLSA

Brett bäcken vanlig orsak till ovanlig skada

Det är nästan bara kvinnor som drabbas av knäledsförslitningar på utsidan av knäet. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att det beror på att de drabbade kvinnorna är breda över höfterna.

I studien var kvinnornas bäcken över en centimeter bredare än hos friska kvinnor.

Ortopeden Jonas Weidow visade med hjälp av gånganalys hur de bredare höfterna påverkade kvinnornas rörelser. Femton kvinnor med förslitningar på utsidan av sina knäleder jämfördes med lika många friska kvinnor. Det visade sig då att kvinnorna med knäskadan gick på ett annat sätt.

De försökte omedvetet kompensera för sitt breda bäcken genom att vrida sina lårben utåt och samtidigt rotera underbenen inåt, förklarar Weidow.

Ovanlig förslitning

Analysen visar att kvinnornas lårben pressas samman med en kraft som trycker mot både knä- och höftleder. Hälften av kvinnorna i gruppen hade varit tvungna att byta sina höftleder innan de bytte sina knäleder.

Förslitningen på utsidan av knäleden är en förhållandevis ovanlig form av ledsvikt. Eftersom förslitningen sitter långt bak i leden är den svår att upptäcka med vanlig röntgenundersökning. Skadan syns inte på röntgen förrän leden böjts 50 grader.

Slitage på knäets insida är vanligare och orsakas ofta av hård arbetsbelastning.

TT