Andas in – och få stånd

HÄLSA

Inhalator nytt hopp för impotenta

Andas in medicin – och få stånd. En inhalator som kan ge en erektion inom tio minuter kan bli ett nytt hopp för impotenta män.

Viagra och Cialis är potensmediciner som har förändrat livet för många män under de senaste tio åren. Men fortfarande upplever cirka 30 procent av männen ingen förbättring av sin sjukdom, skriver Daily Mail. Den nya inhalatorn – förvillande lik en astmainhalator, kan bli deras räddning.

Snabb effekt

Inhalatorn innehåller läkemedlet apomorfin i pulvriserad form och verkar genom att stimulera kemiska receptorer i hjärnan. Det ska bara ta tio minuter innan inhalatorn ger verkan, till skillnad från de vanliga potensläkemedlen som inte verkar förrän efter 40 minuter.

Positiva resultat

Apomorfin har främst utvecklats för att behandla Parkinsons sjukdom men forskare fann att den även hade effekt på potensproblem.

Än så länge är inhalatorn fortfarande under prov men en ny studie publicerad i Journal of Sexual Medicine gav positiva resultat på de 600 män som testade – merparten kunde få erektion inom tio minuter.