Massage kan trösta

Personer som har förlorat en nära anhörig kan hantera sorgen lättare om de får massage under den första svåra tiden. Det visar forskning från Karolinska institutet.

I studien deltog 18 personer, i åldrarna 34 till 78. Alla hade förlorat en nära anhörig i cancer. Det kunde vara en livskamrat, en förälder eller syskon. Under åtta veckor blev de erbjudna fot- eller handmassage under 25 minuter en gång i veckan.

Avslappningshormon frigörs

– Genom en mjuk men bestämd massage av huden aktiveras känselreceptorer som i sin tur frigör oxytocin, ett hormon som är känt för att bidra till avslappning och en känsla av välbefinnande. Samma hormon frigörs också när en mamma ammar sitt barn exempelvis, säger Berit Seiger Cronfalk, som lett studien vid Institutionen för onkologi-patologi, i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Klarade att gå vidare

Nio av deltagarna valde att få fotmassage, åtta ville ha handmassage och en person fick både och. Deltagarna fick svara på frågor innan behandlingen började och efteråt. Sedan gjordes en uppföljning efter sex till åtta månader när programmet var avslutat.

– Vid uppföljningen såg vi att 17 av de anhöriga hade klarat att gå vidare med sina liv. En av deltagarna hade förlorat ytterligare en nära anhörig under mellantiden och mådde fortsatt dåligt. Men samtliga deltagare beskrev behandlingen som en tröst under en svår period i livet, säger Berit Seiger Cronfalk.

Fysisk kontakt hjälpte

– Deltagarna uttryckte att den fysiska kontakten och närheten hjälpte dem att hantera ensamheten och känslan av tomhet efter den bortgånga. Men ännu viktigare var kanske att massagen erbjöd möjlighet att balansera behovet att sörja och att anpassa sig till ett liv efter förlusten av en närstående.

Studien är publicerad i det senaste numret av Journal of clinical nursing.

Publisert: