Kaffe

Kaffe ökar risken för vanlig hjärtsjukdom

avStefan Hesserud Persson

Foto: Thinkstock
Risken för aortastenos var 65 procent högre bland storkonsumenter av kaffe.

Kaffe skyddar mot såväl cancer som diabetes, enligt flera studier.
Men ny forskning visar på mer negativa samband – den svarta drycken tycks öka risken för hjärtklaffsjukdomen aortastenos, skriver Upsala Nya Tidning.

Sannolikheten att du håller en kopp kaffe i handen när du läser det här är stor. Vi svenskar hör ju till världens mest frekventa kaffedrickare.

Men kanske finns det anledning att fundera lite kring din kaffekonsumtion. Forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet visar i en ny studie att det finns ett samband mellan kaffedrickande och den vanligaste hjärtklaffsjukdomen, aortastenos, skriver Upsala Nya Tidning.

”Överraskande fynd”

Och ju större konsumtion, desto högre är risken för sjukdomen.

– Ett överraskande fynd, eftersom både vi och andra forskare i tidigare studier tvärtom sett att några koppar kaffe per dag verkar sänka risken för hjärt-kärlsjukdomar och förtida död, säger forskaren Susanna Larsson vid Karolinska institutet, till UNT.

Totalt har drygt 71 000 kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län ingått i studien. Deltagarna svarade i början på 1990-talet på frågor om bland annat deras kaffekonsumtion. Drygt 15 år senare hade 1 295 fått diagnosen aortastenos.

Bland dem som drack sex koppar kaffe om dagen eller mer var risken att insjukna 65 procent högre än bland dem som drack i genomsnitt högst en halv kopp kaffe per dag.

Forskarna kan inte bevisa att sambandet mellan stor kaffekonsumtion och aortastenos också är ett orsakssamband. Men det kvarstod ändå när man tagit hänsyn till faktorer som fetma, rökning och alkoholvanor.

Inget kaffestopp

I flera andra studier har kaffe visat sig minska risken för olika sorters cancer, diabetes och Alzheimers sjukdom. Den nya studien ger inte forskarna skäl att rekommendera kaffestopp för personer som dricker några koppar om dagen, anser Susanna Larsson.

– Däremot finns goda skäl att i till exempel experimentella studier med aortaklaffar undersöka vilken eller vilka av många hundra biologiskt aktiva ämnen som finns i kaffe som skulle kunna bidra till uppkomsten av aortastenos, säger hon.

Studien publiceras i tidskriften Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.

Fakta: Aortastenos

Aortastenos är en hjärtsjukdom som uppstår i hjärtklaffarna. Aortastenos kännetecknas av "förkalkning" – eller ansamlingar av kalkavlagringar vilket gör att klaffens förmåga att helt öppna och stänga sig begränsas. Vanliga symtom är till exempel svår andfåddhet och extrem trötthet.

Svår aortastenos kan inte behandlas med läkemedel. Den enda effektiva behandlingen är en hjärtklaffsoperation där man ersätter aortaklaffen.

Källa: Riksförbundet HjärtLung