Hög lön ger snabbare vård

HÄLSA

”Oetiska – men inte förvånande”

Höginkomttagare får stå kortare tid i vårdkön än de som tjänar lite.

– De är mer välutbildade, förstår systemen bättre och kan prata för sig, förklarar doktoranden Gustav Tinghög som presenterar uppgifterna i en ny avhandling.

Det är i en tvärvetenskaplig avhandling som hälsoekonomen Gustav Tinghög från Linköpings universitet presenterar uppgifterna.

I avhandlingen har han undersökt vilka värdekonflikter som uppstår när man måste prioritera vissa patienter före andra inom vården.

Det har han gjort bland annat genom att titta på hur vårdens kösystem fungerar.

Han har gått igenom samtliga väntelistor inom Östergötlands läns landsting år 2007 och jämfört dem med socialekonomiska data för de väntande patienterna.

Resultatet visade att kötiden till allmän kirurgi är 34 procent kortare för personer med höga inkomster jämfört med låginkomsttagare. Till ortopedi är de 27 procent kortare för dem med hög inkomst.

Systemet gynnar höginkomsttagare

Förklaringen ligger i att de med högre inkomster har lättare att ta sig fram i köerna och se till att de blir prioriterade, menar Gustav Tinghög.

– Höginkomsttagare är vanligen mer välutbildade, förstår kanske bättre de administrativa systemen och kan prata för sig. Därför går det fortare för dem.

Han menar att de olika kötiderna är oetiska – men inte förvånande. Och svåra att göra någonting åt.

– Det kan vara så att vårdsystemet är utformat av socioekonomiskt starka grupper. På det viset blir det mer begripligt för och gynnar därför också personer med högre utbildning och högre inkomster, säger han till Östgöta Correspondenten.