Blodprov ger bra svar om foster

HÄLSA

Ett enkelt blodprov från den gravida kvinnan kan ge ett träffsäkert svar på vilket kön och vilken blodgrupp hennes foster har.

Analys av foster-DNA i kvinnans blod kan också minska behovet av mer riskfyllda metoder för fosterdiagnostik, konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som har granskat den forskning som finns inom området.

Det kan av medicinska skäl ibland vara viktigt att veta fostrets kön eller blodgrupp.

TT