Fettrik kost bäst för bantning

”Men ingen vet hur hälsan påverkas efter en längre tid”

En fettrik kost funkar bäst för att snabbt gå ned i vikt, enligt flera nya rapporter. Men många som följer dessa dieter får i sig fel sorts fett, enligt överläkare Tommy Cederholm.

– Ingen vet hur dieterna påverkar hälsan efter en längre tid, varnar han.

Världens befolkning blir bara fetare. Det gör också att kostråden allt mer kommit i fokus den senaste tiden, och åsikterna om vad vi bör äta går isär. Flera tunga rapporter har visat att högfettskost får oss att gå ned snabbast, alltså dieter där energin främst kommer från fett. Men Tommy Cederholm, överläkare vid Uppsala universitet, är orolig över att många nu följer dessa dieter och därmed äter fel sorts fett.

”Mättat fet ökar”

– Man ser att försäljningen av mättat fett ökar, alltså mejeriprodukter och animaliskt fett, säger han.

Atkins och andra dieter gör att man snabbt går ned i vikt. Men Tommy Cederholm understryker att vi inte känner till de långsiktiga effekterna av en sådan kost.

– Man har gjort studier på upp till 6 månader, ett, eller två år. Men när studierna förlängs tenderar effekterna av till exempel Atkins-dieterna att jämnas ut, säger han.

Livsmedelsverket har rekommenderat en kost med lågt fettintag. Men nu har de börjat se över kostråden. Det görs kontinuerligt, men den senaste tidens debatt har också aktualiserat frågan, enligt Tommy Cederholm.

”Oroliga för folkhälsan”

– Vi är oroliga för folkhälsan och att man på en otillräcklig vetenskaplig grund ändrar kosthållning, säger han.

Frågan han och andra ställt sig är dock om dagens kostråd gör oss fetare. Samtidigt är det inte det enda att ta ställning till när man ändrar kostråden.

– I högfettsdieter har man inte lagt så stor betoning på fettkvalitén, utan mer på mängden. Men mättat fett är strikt kopplat till åderförfettning och hjärt-kärlsjukdom, säger han.

Flera studier av dieter med mycket fett visar dock förbättringar också i blodfetterna.

– Men resultaten är varierande. Vissa blodfetter förbättras, andra försämras, säger Tommy Cederholm.

Enligt honom ska man alltid sträva efter att välja mjukt eller flytande fett, till skillnad från hårdare, animaliskt. Den metod han framförallt kan rekommendera är medelhavsdieten.

– Bantningen är lika effektiv som vid Atkins, men den har bättre effekt på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, säger han.

Publisert: