Renare luft gav friskare barn

HÄLSA

Luften i södra Kalifornien har blivit renare – och som följd har barnens lungfunktion blivit bättre.

I en studie har drygt 2 000 barn och unga följts från 1994 till 2011. Förbättringarna i lugnfunktion var märkbara hos båda könen, och både hos astmatiker och icke-astmatiker. Södra Kalifornien var tidigare svårt drabbat av luftföroreningar. Studien i New England Journal of Medicine är den första som visar att mindre förorening ger bättre lungkapacitet.

Wellness

ARTIKELN HANDLAR OM

Hälsa

USA